Skikk og bruk på bybanen

Tips jeg ga til Bergens Tidene om hvordan folk skulle oppføre seg når de benyttet bybanen. Les artikkelen her. BT.no Takt og tone ved bruk av bybanen

Å oppføre seg riktig ved bruk av kollektivtrafikk er ingen selvfølge. Man kan unngå mye irritasjon, frustrasjon og konflikter ved å lære seg enkle regler om riktig skikk og bruk for sosial omgang i det offentlige rom.

Å oppføre seg riktig ved bruk av kollektivtrafikk er ingen selvfølge. Man kan unngå mye irritasjon, frustrasjon og konflikter ved å lære seg enkle regler om riktig skikk og bruk for sosial omgang i det offentlige rom.

Å oppføre seg riktig ved bruk av kollektivtrafikk er ingen selvfølge. Man kan unngå mye irritasjon, frustrasjon og konflikter ved å lære seg enkle regler om riktig skikk og bruk for sosial omgang i det offentlige rom.

bybane2