Hvem kan skrive taler

Hovedregelen er at man skriver talene selv, men noen ganger er det lov å spørre om hjelp. Blant annet for å unngå at flere talere sier det samme under den samme markeringen og for å sikre at talenes innhold samsvarer med forventningene. F.eks. damenes tale, byens tale, 17. mai tale, takk for maten tale osv. Da VG spurte meg hva jeg mener om at kongehuset skriver talene for andre mener jeg at de gjerne må hjelpe til. Spesielt med tips og råd til hvordan en tale kan utføres og hva som er vanlig å ta med. Men man skal gå varsomt frem når det gjelder hva taleren selv skal si om kongehusets representanter. Jeg tok forbehold om at jeg ikke hadde lest talen det refereres til og var selv uviten om hva kongehuset faktisk hadde bidratt med i denne sammenheng. Lenke til saken: http://www.vg.no/rampelys/kongehuset/slottet-skrev-skrytetale-om-kronprinsessen-for-biblioteksjef/a/23703617/

Uten navn

Mitt råd til VG er at man ikke skriver flotte ord om seg selv i en tale som andre skal fremføre, men at man gjerne hjelper til med tips og råd til hvordan og hva man har med i en tale.

Reklame